Türk Dili ve Edebiyatı

Bu alan, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım olarak iki ayrı ders başlığı altında okutulsa da bu iki ders asla birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Edebiyatın malzemesi dildir. Öğrencinin bu iki derste başarılı olmasının diğer derslerdeki başarısını da artıracağı bir gerçektir. GCE sınıflarımızdaki öğrencilerimize dilin doğru ve düzgün kullanıldığı edebi eserler okutularak, onların seçkin bir edebiyat okuru olmaları yolunda ilk adım da atılmaktadır. Ders içi etkinlikler, grup çalışmaları, bireysel, ikili sunumlar veya panel, sempozyum, münazara gibi toplu tartışma biçimleri ve soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilir. Tüm sunumlarda görsel, işitsel malzemelerin kullanımına önem verilir.

Derslerimiz ortaokul bölümümüz ve lise bölümümüzde farklı şekillerde ele alınmaktadır. 6. 7. ve 8. sınıflarımızda ortaokul Türkçe bölümü olarak; okuyan, izleyen, soru soran, sorgulayan, çözüm üreten, tartışan ve yazan bireyler yetiştirme hedeflenmektedir. Metinlerden yararlanılarak biçimlendirilen derslerimiz; metin çözümleme, okuma becerisini yerleştirme ve geliştirme, sözlük çalışması yapabilme, dil bilgisini oluşturma ve soyut, somut anlamda yazabilme ve kendini ifade edebilme çalışmalarıyla şekillenmektedir. Türkçe derslerimizde amaçlarımız, ilköğretimde öğrenilenleri unutturmamak ve öğrencileri, 9. sınıf Dil - Anlatım ve Edebiyat derslerine hazırlamak, yazılı bir metni ve dinlediklerini, anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamak, sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, güzel, doğru ve düzgün bir yazı yazmalarını, düzenli defter tutmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin sözlü anlatımlarını geliştirmek için, sınıf içinde farklı konularda sunumlar gerçekleştirilmekte ve günlük gazetelerden seçilen haberler yorumlanmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimiz topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmektedirler.

Ortaokul ve lise sınıflarımızdaki Türkçe – Edebiyat derslerimize bağlı olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler;

  • Sınıflar arası bilgi ve kültür yarışmaları
  • Münazara yarışmaları
  • Öykü ve kompozisyon yarışmaları
  • Şiir dinletileri
  • Drama çalışmaları
  • Tiyatro kulübü etkinlikleri
  • Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma sunumları
  • Ortaokul öğrencilerimiz için çocuk oyunları etkinlikleri
  • Kitap okuma yarışmalarıdır.