Vizyon-Misyon

Vizyon:
Yüksek kaliteli eğitim araçlarını kullanarak öğrencilerin bireysel potansiyelini ortaya çıkarmak ve mümkün olan en yüksek akademik başarı düzeyine ulaşmalarına yardımcı olmak; tam donanımlı, etik değerleri benimsemiş, üretken, girişken, sorunlara çözüm getirebilen, dinamik, öğrenmeyi seven, farklı kültürlere hoşgörülü, analitik becerileri gelişmiş, anadilde ve diğer dillerde kendini en iyi şekilde ifade edebilen, çevreye duyarlı, sosyal farkındalığı yüksek, yaşam boyu öğrenen bireylerin yetiştirilmesi.

Misyon:

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş
 • Kültüre, sanata, doğaya ve çevresine duyarlı
 • Birey haklarının bilincinde olan
 • Bilgi kaynaklarına ulaşabilen ve bilgiyi nasıl kullanacağını bilen
 • Kendine güvenen
 • Sorumluluk sahibi
 • Evrensel değerlere sahip
 • Bilimsel düşünceyi ön planda tutan
 • En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş
 • Bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilen
 • Liderlik özelliği gelişmiş
 • İngilizceyi en üst düzeyde kullanan
 • Ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak bireyler yetiştirmektedir.