Olanaklarımız

Olanaklar
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji kampüsü bünyesinde, 28 derslik, 650 öğrenci kapasiteli ortaokul ve lise binası bulunmaktadır.

Ayrıca, kapalı spor kompleksleri, yemekhane binası, açık oyun ve spor alanları, 30 kişi kapasiteli 3 adet fen laboratuvarı, 2 adet tam ekipmanlı bilgisayar laboratuvarları, Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ve Sergi Salonu, Büyük Kütüphane ve her biri 30 öğrenci kapasiteli 6 sınav salonu mevcuttur.

Tüm sınıf ve laboratuvarlarda akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

Laboratuvarlar
Kolejimizde mevcut olan Uluslararası Cambridge ve Pearson Edexcel sınav platformları onaylı bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya ve fen laboratuvarlarında müfredatların gerektirdiği her türlü pratik çalışmanın yapılabileceği laboratuvar malzemesi mevcuttur. Öğrencilerimiz, birçok konuda deneyler yaparak teori bilgilerini uygulamalarla pekiştirmekdeler.

Kütüphane
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Kütüphanesinin amacı, hızına yetişilemeyen bu bilgi dünyasında hangi bilginin güvenilir ve doğru olduğunun anlaşılması yönünde bir bilinç geliştirmek ve ışık olmaktır. Diğer taraftan eğitim-öğretim programında belirtilen eğitimsel amaçları destekleyici eğitim ve öğretim materyallerini temin ederek öğrencilerin gelişen teknoloji ve bilgi toplumunda hızlı ve verimli bir şekilde aranılan bilgiye ulaşmalarını sağlamak, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimi sağlayarak öğrencilerin farklı görüş ve düşünceleri üretebilmelerini desteklemek, bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini geliştirmek, kütüphane kaynaklarını, hizmetlerini ve gerekliliğini öğreterek kütüphane kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirmektir.

Dans ve Müzik Stüdyosu
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri, dans stüdyosunda spor yapma olanağını elde ederken, aynı zamanda jimnastik ve halk dansları çalışmaları da yapabilmektedir. Birçok müzik yarışması ve konserler için gerekli hazırlıklar müzik stüdyosunda sürdürülmektedir.

Sanat Atölyeleri (Resim ve Seramik)
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencilerimizin akademik gelişmeleri yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak da dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmekte, sosyal, sanatla ilişikli, problem çözme becerilerine sahip, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır. Buna paralel olarak sanatsal ve sosyal etkinlikler, öğretim programları ile ilişkili olarak uygulanır. Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda, öğrencilerimize resim ve seramik çalışmalarına katılarak kendilerini bu alanlarda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlayacak sanat atölyelerimiz mevcuttur.

Spor Salonları
Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinde 1 adet kapalı spor kompleksi, açık oyun ve spor alanları bulunmaktadır. Spor kompleksi basketbol, voleybol, hentbol, futbol, badminton gibi takım oyunlarının oynanmasına imkan sağladığı gibi, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren ve beden eğitimi dersleri müfredatında bulunan tüm konuların uygulanabildiği bir spor merkezidir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 2010 yılında, Avrupa standartları üzerinde, ileri teknoloji donanımlı 36 hizmet bölümü ile özel hastane anlayışında inşa edilmiştir.

Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde, 55,000 metre kare kapalı alana sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, fonksiyonel olarak üç, dört ve dokuz katlı üç ana bloktan oluşmakta, 22’si VIP olmak üzere, 209 tek kişilik hasta odası, 8 ameliyathane, 30 yoğun bakım ve 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Sağlıkla ilgili bütün testlerin yapılabileceği tahlil laboratuvarları, tanıda etkin rolü bulunan en gelişmiş görüntüleme cihazlarının bulunduğu Radyoloji Merkezi, özellikle kanser vakalarının teşhisi ve tedavisinde çok güçlü donanıma sahip Nükleer Tıp ve Radyoterapi Merkezi, tamamen dijitalize 84 adet doktor muayene odası ile poliklinik hizmetlerini en üst düzeyde ve güven ortamında hastalara sağlamaktadır.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinde öğrencilere ve çalışanlara sunulan sağlık hizmetleri ile okulda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirgemek ve sağlık düzeyini yüksek tutmak en önemli unsurlardan biridir.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji olarak çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimleri için canla başla çalışıyoruz. Çocuklarımızın akademik ve sosyal gelişimleri hayatlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri durumunda anlam kazanmaktadır.

En değerli varlığınız olan öğrencilerimizin okul hayatları süresince sağlıklarını en iyi şekilde idame ettirmeleri için Yakın Doğu Hastanesi, Yakın Doğu Sağlık Sigortası ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji olarak bir “Acil Sağlık Sigortası” hayata geçirilmiştir.

“Acil Sağlık Sigortası” tüm öğrencilerimizi kapsar ve veliye ek bir ücret getirmez. Tüm öğrencilerimiz bu sigorta kapsamında Yakın Doğu ailesinden olma ayrıcalığını yaşar. Gerek okul saatlerinde gerekse okul saatleri dışında sigorta kapsamındaki alanlarda öğrencilerimizin sağlık giderleri “Acil Sağlık Sigortası” tarafından karşılanmaktadır.

“Acil Sağlık Sigortası” öğrencilerimizin acil ve belirlenen koşullardaki ayakta tedavileri yanında 10.000 TL ye kadar önemli sağlık giderlerini de karşılamaktadır. Ayrıca sigortanın kapsamadığı alanlarda da tüm öğrencilerimiz hastanemiz olanaklarından %30 indirimli şekilde yararlanma ayrıcalığına da sahiptir.

Okula başlayan her öğrencinin sağlık bilgileri kayıt altına alınmakta ve her yıl tüm öğrencilerin boy-kilo ölçümleri ve gerekli taramalar yapılmaktadır. Sağlık taramalarının sonuçları velilerle paylaşılmaktadır. Belirli dönemlerde ve ülkemizi etkileyen olası salgın durumlarında öğrenci ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Sağlık eğitimleri öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak öğretmenler ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.