Matematik

Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri ve ülkemizin ilerlemesi ve kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından, Matematik derslerimiz büyük önem taşımaktadır.

Matematik derslerimizdeki temel amaçlarımız; mutlu bir yaşam kalitesi için öğrencilerimizin günlük hayattaki problemlerin çözümünde özgüvenini artırmak, matematikte bir ileri seviyeyi takip edebilmek ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmek için matematiksel kavramları anlamalarını ve bu kavramlar arasında ilişki kurabilmelerini sağlamaktır.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Matematik Bölümünde ilkokul sonrası 6. sınıftan başlanarak, 7. ve 8. sınıflarda devam eden Uluslararası Eğitim Müfredatlarına (International Edexcel Lower Secondary) uygun olarak matematik konuları takip edilerek 8. sınıfın sonuna kadar bir üst seviyeye (lise) temel oluşturacak konular tamamlanmaktadır. Bunun yanı sıra 6., 7. ve 8. sınıflardaki öğrencilere matematik takviye kursları verilmekte ve Matematik Kulübü faaliyet göstermektedir.

GCE öğrencileri 12. sınıfın sonuna kadar IGCSE ve A-LEVEL Matematik sınavlarını alabilmektedir. GCE sınavlarına hazırlıklar gerek hafta içi gerekse hafta sonu düzenlenen kurslarla öğrencilerin katılacakları sınavlara göre takviyeler yapılmaktadır. Ayrıca A.B.D üniversitelerinin lisans programlarına başvuru yapmak için gerekli olan ve The College Board tarafından düzenlenen SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavı için de matematik hazırlık kursları yapılmaktadır.