Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme-değerlendirme, öğretimin ve öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek, dönüşümlü düşünme yoluyla öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur.

Öğretmenlerimiz tarafından ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alınarak, her dönem öğrencilerimize yönelik “Akademik Değerlendirme” yapılmaktadır.

Her dönem sonunda öğrencilerimiz karnelerini almakta, ayrıca ihtiyaç duyulan gelişim alanlarına yönelik bilgilendirme de velilerimizle paylaşılmaktadır.