Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Fen Bölümü temel olarak, ortaokulda Fen Bilgisi, lisede ise Biyoloji, Fizik ve Kimya branşlarının oluşturduğu multidisipliner bir bölümdür.

Hedefimiz; yaşadığı evreni ve yasalarını anlayabilen, bunları sorgulayabilen, bilimsel araştırma yöntemlerini ve metotlarını doğru uygulayabilen, değerlendirme yaparak uygulanan yöntemleri geliştirebilen, etik değerlere saygılı, dünyadaki gelişmeleri izleme becerisine sahip, öğrendikleriyle geleceği tasarlayabilen bireylerin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim ortamını sağlamaktır. Öğrencilerin çevrelerinde olup bitenleri bilimsel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve öğrenme sürecini günlük hayatı anlamlandırma ve bağlantı kurma ile harmanlayarak, fen bilimlerinin hayatın her alanında bizimle olduğunu kavratabilmek temel amacımızdır.

Günümüzde hızla gelişen teknolojiyi takip edebilmek, anlamak, anlamlandırmak ve ötesine geçip gelişime katkı sağlamanın çok iyi bir fen eğitiminden geçmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimize araştırmacı ruhu aşılayarak güncel teknolojinin sadece tüketicisi değil üreticisi olma gerekliliğini anlatmaya çalışmaktayız.

Bu hedefler doğrultusunda, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinin projeler ve Fen Bilgisi pratik dersleri için kullanılmak üzere Uluslararası Cambridge sınav platformu onaylı altı tane tam donanımlı laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 6. sınıftan 12. sınıfa kadar fen laboratuvarlarını aktif bir şekilde kullanmakta ve ders konuları ile ilgili deneylerini bireysel olarak yapabilmektedirler. Öğrencilerimizin fen projeleri yapmaları uzman öğretmen kadromuz tarafından her zaman desteklenmektedir.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kolejinin Fen Bilimleri dersleri ortaokulda ve GCE sınıflarında İngilizce olarak yapılmaktadır. GCE sınıflarında Biyoloji, Kimya ve Fizik dersleri için MEB onaylı Pearson Edexcel sınav platformu müfredatları izlenmektedir.